Thứ 3, 12/05/2020 15:27:43 GMT+7

Nhiều trường hợp được miễn phí bảo vệ môi trường với nước thải

Đánh giá bài viết

(Thủy sản Việt Nam) - Tại Nghị định ban hành mới đây của Chính phủ, các mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải đã được quy định rất rõ. Cùng đó là việc đưa ra 7 trường hợp được miễn thuế này.

Theo Nghị định, nước thải công nghiệp là nước thải từ các nhà máy, địa điểm, cơ sở sản xuất, chế biến của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, bao gồm: Cơ sở sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, thực phẩm, rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá; cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô trang trại theo quy định pháp luật về chăn nuôi; cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; cơ sở nuôi trồng thủy sản thuộc diện phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định; nhà máy cấp nước sạch, nhà máy điện; hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, cảng cá, khu công nghệ cao và các khu khác…

Ngoài ra, Nghị định cũng đưa ra 7 trường hợp được miễn phí, trong đó có: nước biển dùng vào sản xuất muối xả ra; nước thải từ các phương tiện đánh bắt thủy sản của ngư dân.

Với nước thải công nghiệp, mức phí bảo vệ môi trường được quy định như sau: Năm 2020, cơ sở có tổng lượng nước thải trung bình trong năm dưới 20 m3/ngày (24 giờ) áp dụng phí cố định tính theo khối lượng nước thải (không áp dụng mức phí biến đổi): 1.500.000 đồng/năm; Kể từ ngày 1/1/2021 trở đi được tính như sau: Từ 10 - 20 m3/ngày mức phí 40.000 đồng/năm; từ 5 đến dưới 10 m3/ngày là 3.000.000 đồng/năm; dưới 5 m3/ngày là 2.500.000 đồng/năm. Đối với cơ sở sản xuất, chế biến có tổng lượng nước thải trung bình trong năm từ 20 m3/ngày trở lên thì phí tính theo công thức sau: F = f + C.  Trong đó, F là số phí phải nộp; f là mức phí cố định; C là phí biến đổi, tính theo tổng lượng nước thải ra, hàm lượng thông số ô nhiễm của từng chất có trong nước thải và mức thu đối với mỗi chất…

Phạm Vũ
Email
Họ tên
Nội dung

Tập đoàn Việt - Úc: Hiệu quả vượt trội từ nuôi tôm siêu thâm canh 3 giai đoạn ứng dụng công nghệ cao

Tập đoàn Việt - Úc là đơn vị dẫn đầu mảng tôm giống và nuôi tôm siêu thâm canh (STC) công nghệ cao với nhiều mô hình hiện đại như nuôi trong nhà kính, nhà màng bong bóng. Mới đây, Tập đoàn đã triển khai quy trình nuôi tôm 3 giai đoạn mang lại hiệu quả cao tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.


Top