Thứ 2, 26/08/2019 14:38:08 GMT+7

Nước sông Mê Kông mới đạt một nửa mức trung bình

Đánh giá bài viết

Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, mực nước sông Mê Kông ở điểm vào ĐBSCL là trạm Tân Châu sáng ngày 27/8 có thể đạt 1,58m, bằng 50,4% mức trung bình nhiều năm.


Mực nước tại trạm Tân Châu mùa lũ năm nay và nhiều năm trước

Quan trắc lúc 7 giờ sáng ngày 23/8, mực nước sông Mê Kông tại trạm Tân Châu chỉ mới đạt 0,91m, bằng 29% mực nước trung bình nhiều năm. Mực nước quan trắc lúc 7 giờ sáng là giá trị thực đo tại thời điểm, còn trung bình nhiều năm là quan trắc chuỗi từ năm 1980 đến thời điểm quan trắc. Theo đó, mực nước trung bình nhiều năm tại trạm Tân Châu là 3,13m. Trong chuỗi quan trắc 39 năm qua tại trạm Tân Châu, năm 2000 lụt lớn có mực nước 4m, năm 2015 hạn lớn là 1,49m. Như thế đến thời điểm này, mực nước tại trạm Tân Châu đang báo động nguy cơ hạn lớn.

Cũng theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, dự báo trong những ngày cuối tháng 8, mực nước tiếp tục lên mỗi ngày khoảng 0,1 - 0,2m. Cụ thể, đến ngày 27/8 tại trạm Tân Châu có thể đạt 1,58m, bằng 50,4% mức trung bình nhiều năm. Để đạt mức trung bình nhiều năm là 3,13m, đang cần những trận mưa lớn ở lưu vực sông Mê Kông.

Lưu vực sông Mê Kông gồm 6 nước là Trung Quốc, Myanma, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Số liệu của Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, sông Mê Kông có tổng lượng chảy 14.500m3/s, trong đó: Trung Quốc chiếm 16%, Myanma 2%, Thái Lan 18%, Lào 35%, Campuchia 18%, Việt Nam 11%. Ở Việt Nam, mực nước tại trạm Tân Châu đạt 3,5m là báo động lũ cấp 1, đạt 4m là báo động cấp 2 và 4,5m là báo động cấp 3.

Tại thời điểm 7 giờ sáng 23/8, tại Campuchia, lượng nước chảy qua trạm Kratie ở đầu nguồn vào Việt Nam mới bằng 20,8% trung bình nhiều năm; lượng nước của Biển Hồ cũng mới gần 30% trung bình nhiều năm. Dự báo trong những ngày tới, lượng nước ở hai nơi này tiếp tục tăng, đến ngày 27/8 theo thứ tự có thể đạt 23,4% và 47,5% trung bình nhiều năm.

Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam thống kê từ ngày 8/8/2019 đến 22/8, mực nước trên sông Mê Kông ở mức rất thấp. Mực nước tại trạm Tân Châu đạt từ 18 - 57% trung bình nhiều năm (so cùng từng thời điểm); lượng nước chảy qua trạm Kratie mới bằng 14 - 20% và lượng nước Biển Hồ mới bằng 17,2 - 25,3% trung bình nhiều năm.

Sáu Nghệ
Email
Họ tên
Nội dung

Vinhthinh Biostadt Group: Hai thập kỷ, một chặng đường

20 năm gắn bó với ngành nông nghiệp và thủy sản Việt Nam, Vinhthinh Biostadt đã có vô số những “thành tích” được các cấp, ngành và người nông dân ghi nhận. Vụ mùa thành công, nông dân giàu mạnh luôn là mục tiêu để Công ty hướng tới. Và đây cũng là cái đích để doanh nghiệp tìm kiếm và đưa ra những sản phẩm mới, công nghệ mới, dịch vụ mới cho mỗi năm và các kế hoạch dài hạn.


Top