An Giang: Áp dụng công nghệ cao trong sản xuất thủy sản
An Giang: Áp dụng công nghệ cao trong sản xuất thủy sản Thứ 6, 28/08/2015 09:50:08 GMT+7

Ngày 16/7/2015, UBND tỉnh An Giang có quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch vùng sản xuất thủy sản ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2015 - 2016.