Tìm lời giải cho ao tôm
Tìm lời giải cho ao tôm Thứ 5, 02/07/2015 09:00:38 GMT+7

Giá tôm không ổn định, giá vật tư đầu vào, điện không ngừng tăng, đặc biệt là chất lượng giống vẫn chưa được khắc phục..., là những vấn đề đang đặt ra đối với ngành chức năng từ trung ương đến địa phương.