Thứ 5, 30/08/2018 15:04:45 GMT+7

Quy định kinh phí chương trình ứng phó biến đổi khí hậu

Đánh giá bài viết

Mức kinh phí cụ thể cho từng chương trình được Bộ Tài chính quy định chi tiết tại Thông tư số 70/2018/TT-BTC về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 được ban hành mới đây.


Ứng phó với biến đổi khí hậu và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước

Cụ thể, mức chi cho Hợp phần biến đổi khí hậu gồm: Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam; Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, đánh giá khí hậu của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thực hiện rà soát, cập nhật quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch thủy lợi; giao thông; xây dựng theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu; Đánh giá khí hậu quốc gia; Cập nhật kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu của Việt Nam; Xây dựng mô hình phát triển sinh kế cộng đồng cho khu vực Đồng bằng sông Hồng thích ứng với biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước…

Với Hợp phần tăng trường xanh gồm: 3 hành động chính sách là cam kết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các nhà tài trợ; Tính toán mô hình chi phí cận biên giảm phát thải, hệ thống giám sát đánh giá cấp địa phương và xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của khoảng 15 tỉnh; Đào tạo câng cao năng lực, thu thập số liệu đầu vào tại các địa phương…

Linh Anh
Email
Họ tên
Nội dung

Cùng Sando sẵn sàng cho tôm nuôi mùa nắng nóng

Với mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của ngành tôm Việt, Công ty TNHH Sando luôn sát cánh và chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp hiệu quả nhất cho bà con trong việc nuôi tôm, gia tăng hiệu quả kinh tế đặc biệt là trong những thời điểm vụ nuôi tôm gặp nhiều khó khăn.


Top