Thứ 5, 30/08/2018 15:04:45 GMT+7

Quy định kinh phí chương trình ứng phó biến đổi khí hậu

Đánh giá bài viết

Mức kinh phí cụ thể cho từng chương trình được Bộ Tài chính quy định chi tiết tại Thông tư số 70/2018/TT-BTC về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 được ban hành mới đây.


Ứng phó với biến đổi khí hậu và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước

Cụ thể, mức chi cho Hợp phần biến đổi khí hậu gồm: Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam; Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, đánh giá khí hậu của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thực hiện rà soát, cập nhật quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch thủy lợi; giao thông; xây dựng theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu; Đánh giá khí hậu quốc gia; Cập nhật kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu của Việt Nam; Xây dựng mô hình phát triển sinh kế cộng đồng cho khu vực Đồng bằng sông Hồng thích ứng với biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước…

Với Hợp phần tăng trường xanh gồm: 3 hành động chính sách là cam kết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các nhà tài trợ; Tính toán mô hình chi phí cận biên giảm phát thải, hệ thống giám sát đánh giá cấp địa phương và xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của khoảng 15 tỉnh; Đào tạo câng cao năng lực, thu thập số liệu đầu vào tại các địa phương…

Linh Anh
Email
Họ tên
Nội dung

C.P. Việt Nam: Đột phá thành công cùng mô hình CPF-Combine

Năm qua, C.P. Việt Nam đã ghi nhận tốc độ bứt phát mạnh mẽ về sự phát triển của mô hình nuôi tôm công nghệ cao CPF-Combine; điều này thể hiện ở việc có thêm 4.000 mô hình được xây mới và đi vào vận hành. Ngoài ra, C.P. Việt Nam cũng đã đưa ra rất nhiều cải tiến mới trong mô hình để mang lại thành công bền vững hơn cho người nuôi và khách hàng.


Top