Thứ 6, 16/01/2015 15:39:06 GMT+7

Quy trình nuôi tôm tạm thời trong vùng dịch bệnh

Đánh giá bài viết

Trong năm 2014, tình hình thiệt hại trên tôm nước lợ do bệnh hoại tử gan tụy cấp có giảm, nhưng bệnh đốm trắng vẫn tăng và diễn ra trên diện rộng. Mặc dù vậy, trong các vùng nuôi tôm bị bệnh vẫn có những mô hình nuôi đạt kết quả tốt do có quy trình quản lý nuôi chặt chẽ.

Trên cơ sở kết quả khảo sát các mô hình nuôi tôm an toàn trong vùng dịch bệnh trong thời gian qua, Tổng cục Thủy sản đã tổng kết đánh giá và xây dựng quy trình sản xuất an toàn trong vùng dịch bệnh để phổ biến nhân rộng. Ngày 6/1/2015, Tổng cục Thủy sản đã có Công văn số 10/TCTS-NTTS đề nghị các Sở NN&PTNT chỉ đạo các đơn vị chức năng phổ biến, tuyên truyền hướng dẫn quy trình nuôi tôm nước lợ an toàn trong vùng dịch bệnh để người nuôi thực hiện trong các vụ nuôi tiếp theo.

Phụ lục Quy trình tạm thời nuôi tôm nước lợ an toàn trong vùng dịch bệnh

FICen
Theo http://www.fistenet.gov.vn
Email
Họ tên
Nội dung

Tập đoàn Việt - Úc: Hiệu quả vượt trội từ nuôi tôm siêu thâm canh 3 giai đoạn ứng dụng công nghệ cao

Tập đoàn Việt - Úc là đơn vị dẫn đầu mảng tôm giống và nuôi tôm siêu thâm canh (STC) công nghệ cao với nhiều mô hình hiện đại như nuôi trong nhà kính, nhà màng bong bóng. Mới đây, Tập đoàn đã triển khai quy trình nuôi tôm 3 giai đoạn mang lại hiệu quả cao tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.


Top