Thứ 2, 03/06/2019 11:28:25 GMT+7

Số tàu cá tỉnh Quảng Ngãi tăng 1,9 lần

Đánh giá bài viết

Tính chung giai đoạn 2001 - 2018, số lượng tàu cá tỉnh Quảng Ngãi tăng lên 1,9 lần, khẳng định vị thế của tỉnh trong lĩnh vực thủy sản.


Tỉnh Quảng Ngãi có 5.638 tàu cá với tổng công suất hơn 1,7 triệu CV

Tính đến cuối năm 2018, tỉnh Quảng Ngãi có 5.638 tàu cá với tổng công suất hơn 1,7 triệu CV; diện tích nuôi trồng thủy sản 1.446 ha, sản lượng thu hoạch đạt 6.400 tấn. Tính chung giai đoạn 2001 - 2018, số lượng tàu cá tăng lên 1,9 lần, riêng tàu cá từ 400 CV trở lên đến nay là 2.483 chiếc, tổng năng suất tăng 1,54 lần, sản lượng khai thác tăng 3,5 lần; diện tích nuôi trồng thủy sản tăng 6,84 lần, kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng 5,88 lần.

Nguyễn Trang
Email
Họ tên
Nội dung

C.P. Việt Nam: Đột phá thành công cùng mô hình CPF-Combine

Năm qua, C.P. Việt Nam đã ghi nhận tốc độ bứt phát mạnh mẽ về sự phát triển của mô hình nuôi tôm công nghệ cao CPF-Combine; điều này thể hiện ở việc có thêm 4.000 mô hình được xây mới và đi vào vận hành. Ngoài ra, C.P. Việt Nam cũng đã đưa ra rất nhiều cải tiến mới trong mô hình để mang lại thành công bền vững hơn cho người nuôi và khách hàng.


Top