Thứ 6, 13/09/2019 16:55:39 GMT+7

Thực hiện nghiêm quy định nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà

Đánh giá bài viết

UBND tỉnh Yên Bái vừa có công văn yêu cầu các Doanh nghiệp và các sở, ngành, UBND huyện Yên Bình thực hiện nghiêm quy định nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Thành Phú Hưng; Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hồ Thác Bà; Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Vĩnh Kiên và Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp và nuôi trồng thủy sản ngừng mọi hoạt động liên quan đến việc nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà; chỉ được phép hoạt động trở lại khi đã có đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý có liên quan theo đúng quy định và Văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; Công ty Cổ phần nghiên cứu, ứng dụng dịch vụ khoa học T&T khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về lĩnh vực đất đai và lĩnh vực khác có liên quan đến dự án nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà theo đúng quy định. 


UBND tỉnh giao cho UBND huyện Yên Bình thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động nuôi cá lồng của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên khu vực hồ Thác Bà; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến việc nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư và lĩnh vực khác có liên quan. 

UBND huyện Yên Bình cần kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc thiếu kiểm tra, xử lý để cho Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hồ Thác Bà; Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Vĩnh Kiên và Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp và nuôi trồng thủy sản hoạt động nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà trong thời gian dài mà không có hồ sơ, thủ tục về đất đai, môi trường, đầu tư và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định. UBND huyện Yên BÌnh giám sát chặt chẽ quá trình ngừng hoạt động của Công ty TNHH Thành Phú Hưng; Hợp tác xã Nuôi trồng Thủy sản hồ Thác Bà; Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Vĩnh Kiên và Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp và nuôi trồng thủy sản theo đúng nội dung yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành hướng dẫn các Doanh nghiệp, Hợp tác xã và các tổ chức, cá nhân có hoạt động nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý theo đúng các quy định; xử lý, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các Doanh nghiệp, Hợp tác xã theo đúng quy định.


Theo Yên Bái. GOV
Email
Họ tên
Nội dung

Sản phẩm tôm sạch từ mô hình CPF-Combine

Để có được sản phẩm sạch, chất lượng cao cho xuất khẩu bắt buộc phải có nguồn tôm nguyên liệu đảm bảo được sản xuất từ một quy trình nuôi tôm sạch và truy xuất được nguồn gốc. Hiểu được điều này, những năm qua Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam đã hoàn thiện và nhân rộng mô hình nuôi tôm công nghệ cao CPF-Combine trên cả nước theo quy trình khép kín, mang lại thành công cho người nuôi.


Top