Tra&basa số 25
Tra&basa số 25 Thứ 2, 20/10/2014 09:29:51 GMT+7

Số ra tháng 9-10/2014

 • Tra&basa số 31 Tra&basa số 31 Thứ 3, 17/11/2015 11:58:15 GMT+7

  Số ra tháng 10 - 11/2015

 • Tra&basa số 30 Tra&basa số 30 Thứ 2, 24/08/2015 10:55:00 GMT+7

  Số ra tháng 7-8/2015

 • Tra&basa số 29 Tra&basa số 29 Thứ 4, 17/06/2015 10:11:41 GMT+7

  Số ra tháng 5-6/2015

 • Bệnh đen mang trên tôm nguyên nhân do đâu Bệnh đen mang trên tôm nguyên nhân do đâu Thứ 4, 15/04/2015 14:24:41 GMT+7

  Bệnh đen mang là bệnh thường gặp ở tôm nuôi trong các ao nuôi có môi trường không tốt, mật độ nuôi dày. Đối với tôm hùm, bệnh có thể xuất hiện ở cả tôm con và tôm trưởng thành. Tôm bị đen mang sẽ chậm lớn, chất lượng thịt giảm sút.

 • Tra&basa số 27 Tra&basa số 27 Thứ 2, 09/03/2015 15:58:42 GMT+7

  Số ra tháng 1-2/2015

 • Tra&basa số 26 Tra&basa số 26 Thứ 3, 27/01/2015 09:43:14 GMT+7

  Số ra tháng 11-12/2014

 • Tra&basa số 25 Tra&basa số 25 Thứ 2, 20/10/2014 09:29:51 GMT+7

  Số ra tháng 9-10/2014

 • Tra&basa số 24 Tra&basa số 24 Thứ 5, 28/08/2014 14:53:26 GMT+7

  Số ra tháng 7-8/2014

 • Tra&basa số 23 Tra&basa số 23 Thứ 3, 08/07/2014 11:51:00 GMT+7

  Số ra tháng 5-6/2014

 • Tra&Basa số 21 Tra&Basa số 21 Thứ 2, 31/03/2014 17:51:52 GMT+7

  Số ra tháng 1-2/2014

Top