Công ty Phát triển nguồn lợi thủy sản thông báo tuyển dụng 30 nhân viên thị trường thức ăn thủy sản
Công ty Phát triển nguồn lợi thủy sản thông báo tuyển dụng 30 nhân viên thị trường thức ăn thủy sản 2017-12-25 16:46:29

Công ty Phát triển nguồn lợi thủy sản được thành lập từ năm 1989. Là một trong những doanh nghiệp đầu tiên trong cả nước về lĩnh vực sản xuất thức ăn thủy sản. Sản phẩm thức ăn nuôi tôm (với các thương hiệu KP-90, Nano, Sumo, Nutri Feed, Phương Đông…), thức ăn nuôi cá (với các thương hiệu Sea PRO, A-SEA, T-927) của công ty có mặt trên thị trường cả nước và được người tiêu dùng tín nhiệm.

Top