Hội Nghề cá Việt Nam tuyển dụng nhân sự
Hội Nghề cá Việt Nam tuyển dụng nhân sự 2019-08-05 14:58:31

Nhằm tăng cường sự điều hành, hoạt động có hiệu quả của Hội Nghề cá Việt Nam cũng như Văn phòng Hội, Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Văn phòng Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam.

Top