Mưu sinh ở Macclesfield - Tác phẩm dự thi về biển Đông năm 2016
Mưu sinh ở Macclesfield - Tác phẩm dự thi về biển Đông năm 2016

Vùng biển Việt Nam, có vị trí địa kinh tế và địa chính trị rất quan trọng, với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng. Ngư dân Việt Nam là một lực lượng đông đảo, có dũng khí, dám mạo hiểm, bám biển hành nghề trong điều kiện biển luôn nghiệt ngã với họ.

Top